Antistatiske gulve

Antistatiske gulve: Beskyt produkternes vej igennem produktionen

Bronée Gulv & Design ApS har igennem sit virke udført en bred vifte af ESD og AS gulvbelægninger inden for Luftfarts-/militær-, produktions- og elektroindustrien, hvor gnidningselektricitet særligt forekommer.

ESD og AS gulvbelægninger forhindrer uønsket statisk elektricitet, som oftest forårsager:

  • Uønsket ophobning af støv
  • Gener eller ubehag for personalet
  • Beskadigelse af elektronisk udstyr
  • Antændelse af opløsningsmidler

Via indbyggede ledere af kobber ledes den statiske elektricitet til jord, hvorved gnidningselektriciteten mindskes til et niveau, der ikke er til gene for den daglige produktion.

Virksomhedens krav til beskyttelse

På markedet er der mange forskellige typer ESD og AS belægninger med varierende afladning/opladning. Virksomheden bør derfor beskrive de krav belægningen skal leve op til. Da ESD og AS belægninger er et niche produkt, volder det oftest virksomheden problemer med at specificerer de korrekte krav til belægningen.

Bronée Gulv & Design ApS råder i internt og eksternt regi over kompetente rådgivere til analyse af virksomhedens bestående behov, som naturligvis er en fast bestanddel i vores rådgivning over for Dem, som kunde, for herigennem at sikre den rigtige løsning.

Kompetencen er altafgørende i hele procesforløbet

Vi oplyser gerne vores referenceliste, der giver et overblik over vores samarbejde med store virksomheder inden for dansk industri.

Vi står til rådighed for dig

Bronée Gulv & Design ApS står naturligvis gerne til tjeneste med yderligere rådgivning i den informationsindsamlende fase og i den udførende fase.

Få råd og vejledning