Epoxy gulv

Epoxy gulve er velegnede til alle former for let industri og bebyggelse, som eksempelvis:

  • Medicinalindustrien
  • Indkøbscentre
  • Storkøkkener
  • Lager
  • Værksteder & garager
  • Kontorarealer
  • Boliger osv.

Epoxy gulve anvendes hyppigt som alternativ til et klinkegulv, særligt fordi den løbende drift og vedligeholdelse af et epoxy gulv oftest er lettere og omkostningsbesparende, herunder meget rengøringsvenligt, da der ikke er fuger i et epoxy gulv. Der er hermed tale om fugefrie gulve. Se i øvrigt vore branchespecifikke gulvløsninger med bl.a. epoxy.

På større gulvarealer vil udførelsen af epoxy gulve typisk være billigere en eksempelvis et klinkegulv, da udførslen grundet det fugefri materiale er hurtigere at udføre.

Epoxy gulve kan faktisk udføres i alle de farver, der ønskes (afhængig af prisklasse) – det er kun producenten af epoxyprodukterne, der i enkelte tilfælde sætter begrænsningen.

Vi udfører epoxy gulvbelægningen i alle tænkelige mønstre og udformninger; det er kunstneren, arkitekten eller kunden der bestemmer hvorvidt og hvordan det personlige touch skal komme til udtryk i et epoxygulv. Dette afstemmes i sagens natur inden udførelsen af epoxygulvet.

Belægningstykkelse

Fra 250 μ (my) til 6 mm afhængigt af hvor kraftigt et gulv man vil have.

Epoxy gulve tilbydes med skridsikring hhv. i 1-lags,2-lags og 3-lags lagtykkelser. På vores egen adresse på koldlageret kan fremvises eksempler på en 1-lags løsning i farven gul og en 2-lags epoxy i farven grå på vores opvarmede lager.

Fordele

Fugefrie, flotte og nemme at vedligeholde. Samme fordele som ved akryl gulv bortset fra at den hærder noget langsommere end akryl. Der er ingen opløsningsmidler i de epoxytyper, som Bronée Gulv & Design ApS anvender, og kræver derfor ikke åndedrætsværn. Kan udlægges sideløbende med en igangværende produktion hos kunden. Kan skridsikres efter behov. 

Ulemper

Holder til en vandtemperaturpåvirkning op til 60 grader og egner sig ikke til industrier hvor rengøringen foretages med vand over 60 grader celsius.