Betonrevner

Betonrevner – Skruk betongulv?

Tætning af revner og konstateret skruk i betonpladen/undergulvet kan opnås ved injektion af epoxy eller polyurethan produkter. Når revnen eller området med skruk er blevet injiceret, er betonen klæbet sammen med det anvendte produkt, således at betonen igen er blevet stærk, modstandsdygtig og tæt. Betonens oprindelige egenskab er efter processen derved blevet genskabt!

Injektionen udføres af certificeret personale. 

Fremgangsmåden af injektionsarbejdet afhænger af området skaden er konstateret i. Af typiske skade områder kan nævnes:

  • Betonplader
  • Betonkonstruktioner
  • Kælder vægge
  • Altaner
  • Vandbassiner
  • Broer
  • Diverse andre steder

Vedligeholdelsen af ovennævnte områder kan ved hjælp af injektion i sagens natur gøres lettere, og er et godt alternativt i forhold til at foretage en mere omkostningstung udskiftning af de berørte områder.