Epoxy

Epoxygulv er velegnet til alle former for let industri, som eksempelvis medicinalindustrien, indkøbscentre, storkøkkener, lager, værksteder, kontorarealer osv. Eller også som et alternativ til klinker.

Belægningstykkelse

Fra 250 μ (my) til 6 mm afhængigt af hvor kraftigt et gulv man vil have.

Fordele

Samme fordele som ved akryl gulv bortset fra at den hærder noget langsommere end akryl. Der er ingen opløsningsmidler i de epoxy typer, som Bronée anvender, og kræver derfor ikke åndedrætsværn. Kan udlægges sideløbende med en igangværende produktion hos kunden. Kan skridsikres efter behov.

Ulemper

Holder til en vandtemperaturpåvirkning op til 60 grader og egner sig ikke til industrier med rengøring af vand til over 60 grader celsius.